Skip to product information
1 of 5

Greatcards.pl

Greatcards - Simple Speaking Cards

Greatcards - Simple Speaking Cards

Regular price 20,00 zł PLN
Regular price *cena z ostatnich 30 dni Sale price 20,00 zł PLN
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Greatcards SIMPLE SPEAKING CARDS to elektroniczny materiał edukacyjny (z możliwością samodzielnego wydruku), przeznaczony dla uczniów  młodszych klas szkoły podstawowej (koniec I etapu edukacyjnego /początkowe klasy II etapu edukacyjnego).

 

Greatcards Simple Speaking Cards pomogą uczniom podczas stawiania pierwszych kroków w budowaniu wypowiedzi pełnozdaniowych. Stanowią też wspaniałą pomoc przy przełamaniu bariery ucznia przed odzywaniem się w j. angielskim

Na każdej karcie znajduje się ilustracjapomocne słowa oraz rozpoczęte zdania. Dzięki temu uczeń nie tworzy wypowiedzi "z niczego", ale korzysta z podanego słownictwa i opisuje obrazek według swojego pomysłu.

Uczniowie mniej zaawansowani mogą się skupić wyłącznie na budowaniu zdań twierdzących, uczniowie bardziej zaawansowaniu, mają możliwość rozwinięcia wypowiedzi dodatkowo poprzez utworzenie zdań przeczących.

Karty idealnie sprawdzą się jako materiał utrwalający słownictwo z zakresu klas 1-3 oraz proste struktury gramatyczne (It's ..., It's got, There are ..., You can ..., You need ... , It's made of ... ).

Zestaw Simple Speaking Cards nadaje się do pracy online oraz stacjonarnej - indywidualnej oraz w parach (grupach).

Praca indywidualna: Ćwiczymy z uczniem budowanie prostych wypowiedzi opisujących przedmioty, zwierzęta itp. przy użyciu podanych słówek i zaproponowanych konstrukcji.

Praca w parach: Oprócz ćwiczenia opisów, uczniowie mogą zagrać w zgadywanki: przed uczniami na ławce leżą rozłożone karty obrazkowe. Karty z ilustracjami i słowami układamy czystą stroną do góry. Jeden z uczniów losuje kartę z ilustracją i pomocnym słownictwem, nie pokazując jej drugiej osobie. Uczeń, który losował, nie nazywa przedmiotu na obrazku, ale stara się go opisać przy użyciu podanych słówek i konstrukcji. Zadaniem drugiego dziecka jest wskazanie opisanej przez pierwszego ucznia ilustracji oraz jej nazwanie. Następnie dzieci zamieniają się rolami.

 

Co w zestawie?

  • 48 kart, 
  • w tym 24 karty z ilustracją i pomocnym słownictwem oraz 24 karty wyłącznie z ilustracjami.

Co otrzymujesz?

  • zestaw kart słowno-obrazkowych w pliku PDF po 1 na stronie (idealny do pracy online),
  • zestaw kart słowno-obrazkowych w pliku PDF po 4 na stronie (po wydrukowaniu, idealny do prowadzenia zajęć stacjonarnych grupowych lub indywidualnych),
  • zestaw kart obrazkowych w pliku PDF po 1 na stronie (idealny do pracy online),
  • zestaw kart obrazkowych w pliku PDF po 4 na stronie (po wydrukowaniu, idealny do prowadzenia zajęć stacjonarnych grupowych lub indywidualnych).

 

 POZIOM: A1

 

Rozwijaj i trenuj SPEAKING SKILLS  ze swoimi uczniami!

POLECAM!

View full details